Slider

wpisz
Dzierżawa pod fotowoltaikę

16.05.2019

Rolnicy, którzy posiadają ziemię rolną o jakości gleby od IV do VI klasy, często są zainteresowani wydzierżawieniem nieruchomości z przeznaczeniem na posadowienie ogniw fotowoltaicznych. Jest to dobre rozwiązanie, ale zalecam, aby przed pochopnym podpisaniem umowy skonsultować się z prawnikiem.


Z mojego doświadczenia wynika, że podmioty gospodarcze zainteresowane dzierżawą działek przedstawiają rolnikom zupełnie inne warunki podczas rozmów, aniżeli zapisy przygotowane w umowach. W szczególności należy zwrócić uwagę na przedmiot umowy, czyli czy jest to wydzielona konkretna działka, czy w zasadzie przedmiotem umowy nie są także sąsiadujące nieruchomości wydzierżawiającego. Proszę również pamiętać, że umowa dzierżawy pod fotowoltaikę zazwyczaj zostaje zawarta na długi okres tj. 29 lat. Nie bez powodu na okres nie przekraczający 30 lat-oczywiście taki zapis znajdzie się jedynie w interesie dzierżawcy. W zasadzie rolnik-Wydzierżawiający ziemię, nie ma możliwości wcześniejszego wypowiedzenia zawartej umowy. Za to dzierżawca praktycznie w każdym momencie, bez konsekwencji prawnych. Co też najważniejsze-kwestia wynagrodzenia. W błędzie pozostaje ten, kto uważa, że zawsze otrzyma wynagrodzenie. Należy dokładnie zbadać zapisy umowne dotyczące czynszu tj. jaka kwota, w jaki sposób zostanie ona naliczona oraz od którego momentu istnieje możliwość naliczania czynszu. Warto również zwrócić uwagę na obarczone jedynie Wydzierżawiającego kary umowne.


Powyższe uwagi do umów dzierżawy nieruchomości pod fotowoltaikę są podstawowymi kwestiami, na które należy zwrócić uwagę. Oprócz ww. należy zastanowić się nad prawem pierwokupu ziemi przez dzierżawcę, czy też przywróceniem nieruchomości do stanu pierwotnego.
Kancelaria oczywiście służy pomocą w dokonaniu analizy umowy, jak i procesie negocjacji warunków umowy.