Slider

Sprawdź
Naszą ofertę

Kancelaria świadczy pomoc prawną zarówno dla osób fizycznych, jak i prawnych. Świadczone przez kancelarię usługi prawne polegają m.in. udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych i umów, przygotowywaniu pozwów czy wniosków kierowanych do sądu, reprezentowaniu Klienta w postępowaniach sądowych, przed organami administracji publicznej, a także organami egzekucyjnymi czy towarzystwami ubezpieczeniowymi. Świadczone usługi obejmują zakres szeroko pojętego prawa cywilnego (m.in.)

sprawy o zapłatę, umowy gospodarcze), prawa rodzinnego (m.in. sprawy alimentacyjne, dotyczące władzy rodzicielskiej, kontaktów z małoletnimi, podział majątku wspólnego), prawa spadkowego (m.in. stwierdzenie nabycia spadku, sprawy o zachowek, dział spadku), prawa pracy (m.in. sporządzanie umów o pracę, rozwiązywanie problemów związanych ze stosunkiem pracy, prowadzenie spraw związanych z ustaleniem istnienia stosunku pracy), prawa handlowego (sporządzanie i opiniowanie umów, chwał, protokołów, statutów, regulaminów).

annamolik

Prawo cywilne

Ignorantia iuris nocet, ignorantia facti non nocet

annamolik

Prawo rodzinne

Mater semper certa est, pater vero is est, quem nuptiae demonstrant

annamolik

Prawo spadkowe

Testamentum ambulatoria est enim voluntas defuncti usque ad vitae supremum exitum

annamolik

Prawo pracy

Hominum causa omne ius constitutum sit

annamolik

Prawo handlowe

Pacta sunt servanda