Slider

Oferta
Prawo rodzinne

Prawo rodzinne jest to gałąź prawa, regulująca majątkowe i osobiste stosunki powstałe w wyniku zawarcia małżeństwa (wspólność majątkową ustawową między małżonkami, jej zmianę i ustanie, separację i ustanie małżeństwa), stosunki między rodzicami i dziećmi, a także wynikające z pokrewieństwa i powinowactwa.

W ramach prawa rodzinnego i opiekuńczego świadczymy pomoc prawną w sprawach o orzeczenie rozwodu, separacji, ustanowienie rozdzielności majątkowej, zarówno o ustalenie ojcostwa, jak i zaprzeczenie ojcostwa, dotyczących władzy rodzicielskiej tj. ustanowienie władzy rodzicielskiej, ograniczenie, czy też pozbawienie władzy rodzicielskiej, a także w sprawach dotyczących uregulowania kontaktów z małoletnimi dziećmi.

annamolik

Prawo cywilne

Ignorantia iuris nocet, ignorantia facti non nocet

annamolik

Prawo spadkowe

Testamentum ambulatoria est enim voluntas defuncti usque ad vitae supremum exitum

annamolik

Prawo pracy

Hominum causa omne ius constitutum sit

annamolik

Prawo handlowe

Pacta sunt servanda

Masz problem?

Zadzwoń do Nas lub napisz, pomożemy Ci w
każdej trudnej sprawie!

annamolik
Wypełnij formularz
przejdź do formularza