Slider

Prawo Rodzinne
Rozwód-przesłanki

6.03.2019

Wielkimi krokami zbliża się wiosna. A wraz z nią czas na zmiany. Wielu z nas zmienia swój wygląd, sylwetkę. Bywa, że jest to czas także zmian w życiu. Czasem diametralnych, a czasem tylko formalnych. Dzisiaj chcę przybliżyć Państwu instytucję rozwodu.
Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód jest zasadne, jeśli nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Sprawa rozpoznawana jest przed sądem okręgowym ostatniego miejsca zamieszkania małżonków.

Jak należy rozumieć zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego?

Zacznijmy od pożycia małżeńskiego. To nic innego, jak więzi między małżonkami w sferze duchowej, fizycznej i gospodarczej. Zupełny rozkład pożycia hipotetycznie oznacza zanik wszystkich tych więzi łącznie. Życie nie jest często takie proste, bowiem są sytuacje, w których małżonkowie mimo toczącej się sprawy rozwodowej, czy też po ustaniu związku mieszkają wspólnie w jednym lokalu z konieczności ekonomicznej. Dopuszcza się możliwość uznania za zupełny także takiego rozkładu pożycia, gdy przy niepełnym zaniku określonej więzi, intensywność relacji między małżonkami pozwala orzec, że rozkład jest zupełny. Trwałość rozkładu oznacza natomiast, że doświadczenie życiowe pozwala przyjąć, iż na tle konkretnej sprawy, powrót małżonków do pożycia nie nastąpi.

Czy są sytuacje, w których rozwód jest niedopuszczalny?

Oczywiście. Pomimo tego, że wystąpią powyższe przesłanki orzeczenia rozwodu, w niektórych sytuacjach orzeczenie rozwodu nie nastąpi. Pewnie wielu z Was zadaje teraz pytanie: jak to możliwe?
Otóż mogą wystąpić tzw. negatywne przesłanki rozwodowe, czyli okoliczności zakazujące jego udzielenia, mimo ziszczenia się przesłanek pozytywnych tj.:
– jeżeli wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków
– jeżeli rozwód byłby sprzeczny z zasadami współżycia społecznego innymi niż dobro małoletnich
– jeżeli rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyraził zgodę na rozwód albo drugi małżonek nie wyraził zgody na rozwód, ale jego odmowa jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.
Mam nadzieję, że powyższy artykuł przybliżył Państwu problematykę przesłanek rozwodowych. W kolejnych artykułach przybliżę m.in. możliwości rozstrzygnięć Sądu w wyroku rozwodowym, winę rozkładu pożycia.